logo

Naposledy prohlížené

Real Chlorax gel Mint 650 g

Cena 45
Dostupnost: K odeslaní obvykle do 1-2 dnů

Real chlorax gel účinně ničí bakterie, viry, kvasinky a plísně. Kombinace dezinfekční složky a povrchově aktivních látek zvyšuje smáčení schopnosti, tím zaručuje vynikající mycí i dezinfekční vlastnosti. Odstraňuje zápach, mastnotu, odolnou špínu, usazeniny a další druhy nečistot. Vhodný na všechny omyvatelné povrchy v celé domácnosti, jako jsou podlahy, obklady, dlažbu, umyvadla, vany, spáry, toalety, pracovní plochy, dřezy. Lze použít i v potravinářských provozech. Příjemná dvojitá parfemace eukalyptus a máta provoní váš domov. 

Cena bez DPH: 37.19
Kód produktu: 1136-12
EAN: 8594004372185
Výrobce: Real
ks

Real chlorax gel účinně ničí bakterie, viry, kvasinky a plísně. Kombinace dezinfekční složky a povrchově aktivních látek zvyšuje smáčení schopnosti, tím zaručuje vynikající mycí i dezinfekční vlastnosti. Odstraňuje zápach, mastnotu, odolnou špínu, usazeniny a další druhy nečistot. Vhodný na všechny omyvatelné povrchy v celé domácnosti, jako jsou podlahy, obklady, dlažbu, umyvadla, vany, spáry, toalety, pracovní plochy, dřezy. Lze použít i v potravinářských provozech. Příjemná dvojitá parfemace eukalyptus a máta provoní váš domov. 

Obsah: 650 g
Skvrny, pachy, odpady, spáry
99,99% účinnost

Příprava a použití

Použití: Nařeďte a nechte působit dle tabulky, důkladně opláchněte nebo nechte zaschnout. Výrobek lze použít k dezinfekci v potravinářských provozech. Pokyny k čištěnému přístroji či zařízení jsou nadřazeny těmto pokynům.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Skladování

Skladujte při teplotě + 10°C až + 20°C.

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

Bezpečnostní upozornění: Varování: Dráždí kůží. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Gel
Varianta - Chlorax dezinfekční a bělicí univerzál