logo

Naposledy prohlížené

HG Modrý Hagesan - profesionální odstraňovač vodního kamene 0,5l

Cena 159
Dostupnost: K odeslaní obvykle do 1-2 dnů

HG profesionální odstraňovač vodního kamene (HG modrý Hagesan) je určený proti vápenatému vodnímu kameni, rezavým skvrnám, močovému kameni a měděné zeleni, když nic jiného již nepomáhá. Bezpečný pro chrom a nepoškozuje spáry. 

Cena bez DPH: 131.40
Kód produktu: HGMH
Výrobce: HG
Záruční doba: 24 měsíců
ks

HG profesionální odstraňovač vodního kamene (HG modrý Hagesan) je určený proti vápenatému vodnímu kameni, rezavým skvrnám, močovému kameni a měděné zeleni, když nic jiného již nepomáhá. Bezpečný pro chrom a nepoškozuje spáry.

HG profesionální odstraňovač vodního kamene (HG modrý Hagesan) je velmi silný koncentrovaný prostředek určený pro odstranění povlaků vodního kamene z vodovodních baterií, van, WC toalet, sprchových stěn a poslouží i pro uvolnění zanesených sprchových hlavic. HG profesionální odstraňovač vodního kamene (HG modrý Hagesan) odstraňuje rovněž skvrny od rzi, moči a měděnky. Přípravek HG profesionální odstraňovač vodního kamene (HG modrý Hagesan) je bezpečný pro všechny materiály užívané v koupelnách a na toaletách, kterými jsou např. chrom, nerezový kov, keramika, glazura, sklo, plasty. V závislosti na stupni znečištění použijte přípravek HG profesionální odstraňovač vodního kamene (HG modrý Hagesan) neředěný nebo jej nařed'te vodou v poměru 1:10. Přípravek nebo roztok přípravku naneste na čistěnou plochu pomocí sanitární houby a nechte ho několik minut působit. Poté přípravek z povrchu opláchněte čistou vodou.

Přehled nebezpečných látek:
- kyselina orthofosforečná
- D-gluconic acid
- šťavelová kyselina
- propan-2-ol
- Isotridecanol, ethoxylated

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.